Excel (Polski): Tworzenie oraz otwieranie skoroszytu

Lesson 3: Tworzenie oraz otwieranie skoroszytu

/en/tr_pl-excel/usuga-onedrive/content/

Wprowadzenie

Pliki programu Excel nazywane są skoroszytami. Za każdym razem, gdy zaczynasz nowy projekt w programie Excel, musisz utworzyć nowy skoroszyt. Istnieje kilka sposobów rozpoczęcia pracy ze skoroszytem w programie Excel. Możesz wybrać utworzenie nowego skoroszytu - z pustym skoroszytem lub wstępnie zaprojektowanym szablonem - lub otworzyć istniejący skoroszyt.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i otwieraniu skoroszytów w programie Excel.

OneDrive

Za każdym razem, gdy otwierasz lub zapisujesz skoroszyt, będziesz mieć możliwość korzystania z OneDrive, który jest usługą przechowywania plików online dołączoną do twojego konta Microsoft. Aby włączyć tę opcję, musisz zalogować się do pakietu Office. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą lekcję na temat wirtualnego dysku OneDrive.

OneDrive na karcie Otwórz


Aby utworzyć nowy pusty skoroszyt:

 1. Wybierz kartę Plik. Pojawi się widok Backstage.
  Kliknij kartę Plik, aby przejść do widoku Backstage.
 2. Wybierz Nowy, a następnie kliknij Pusty skoroszyt.
  Kliknij Pusty skoroszyt na karcie Nowa.
 3. Pojawi się nowy pusty skoroszyt.

Aby otworzyć istniejący skoroszyt:

Oprócz utworzenia nowych skoroszytów często będziesz musiał otworzyć wcześniej zapisany skoroszyt. Aby dowiedzieć się więcej na temat zapisywania skoroszytów, odwiedź naszą lekcję zapisywanie i udostępnianie skoroszytów.

 1. Przejdź do widoku Backstage, a następnie kliknij Otwórz.
  Otwórz w widoku Backstage
 2. Wybierz Komputer, a następnie kliknij Przeglądaj. Możesz także wybrać OneDrive, aby otworzyć pliki przechowywane w OneDrive.
  Przeglądaj
 3. Pojawi się okno dialogowe Otwórz. Znajdź i wybierz skoroszyt, a następnie kliknij Otwórz.
  Otwórz okno dialogowe

Jeśli w ostatnim czasie otwierałeś poszukiwany skoroszyt, możesz przeglądać swoje ostatnie skoroszyty, zamiast szukać pliku.

Otwórz ostatni skoroszyt

Aby przypiąć skoroszyt:

Jeśli często pracujesz z tym samym skoroszytem, możesz przypiąć go do widoku Backstage, aby uzyskać szybszy dostęp.

 1. Przejdź do widoku Backstage, a następnie kliknij Otwórz. Pojawią się ostatnio edytowane skoroszyty.
  Przejdź do ostatnio edytowanych skoroszytów
 2. Najedź kursorem myszy na skoroszyt, który chcesz przypiąć. Ikona pinezki pojawi się obok skoroszytu. Kliknij ikonę pinezki.
  Przypnij ostatni skoroszyt
 3. Skoroszyt pozostanie w najnowszych skoroszytach. Aby odpiąć skoroszyt, kliknij ponownie ikonę pinezki.
  Przypięty skoroszyt

Korzystanie z szablonów

Szablon jest wstępnie zaprojektowanym arkuszem kalkulacyjnym, którego można użyć do szybkiego utworzenia nowego skoroszytu. Szablony często zawierają niestandardowe formatowanie i predefiniowane formuły, dzięki czemu możesz zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku podczas rozpoczynania nowego projektu.

Aby utworzyć nowy skoroszyt z szablonu:

 1. Kliknij kartę Plik, aby uzyskać dostęp do widoku Backstage.
  Kliknij Plik, aby przejść do widoku Backstage
 2. Wybierz Nowy. Kilka szablonów pojawi się poniżej opcji Pusty skoroszyt.
 3. Wybierz szablon, aby go przejrzeć.
  Wybór szablonu
 4. Wyświetlony zostanie podgląd szablonu wraz z dodatkowymi informacjami na temat sposobu używania szablonu.
 5. Kliknij przycisk Utwórz, aby użyć wybranego szablonu.
  Tworzenie nowego skoroszytu z szablonem
 6. Pojawi się nowy skoroszyt z wybranym szablonem.

Możesz także przeglądać szablony według kategorii lub użyć paska wyszukiwania, aby znaleźć coś bardziej szczegółowego.

Wyszukiwanie szablonu

Należy zauważyć, że nie wszystkie szablony są tworzone przez Microsoft. Wiele z nich jest tworzonych przez zewnętrznych dostawców, a nawet indywidualnych użytkowników, co sprawia, że niektóre szablony mogą działać lepiej niż inne.

Tryb zgodności

Czasami może być konieczna praca ze skoroszytami utworzonymi we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Excel, takich jak Excel 2010 lub Excel 2007. Po otwarciu tych skoroszytów będą one wyświetlane w trybie zgodności.

Tryb zgodności wyłącza niektóre funkcje, więc będziesz mieć dostęp tylko do poleceń zawartych w programie, który został użyty do utworzenia skoroszytu. Na przykład po otwarciu skoroszytu utworzonego w programie Excel 2003 będziesz mógł używać tylko kart i poleceń zawartych w programie Excel 2003.

Na poniższym obrazku widać, że skoroszyt jest w trybie zgodności, na co wskazuje oznaczenie w górnej części okna po prawej stronie nazwy pliku. Praca w tym trybie spowoduje wyłączenie niektórych funkcji programu Excel, które zostaną wygaszone na wstążce.

Wyłączone polecenia w trybie zgodności

Aby wyjść z trybu zgodności, musisz przekonwertować skoroszyt do bieżącej wersji programu. Jeśli jednak współpracujesz z osobami, które mają dostęp wyłącznie do wcześniejszej wersji Excela, najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie skoroszytu w trybie zgodności, aby nie doszło do zmiany formatu.

Aby przekonwertować skoroszyt:

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do nowszych funkcji, możesz przekonwertować arkusz kalkulacyjny na bieżący format pliku.

Pamiętaj, że konwersja pliku może spowodować pewne zmiany w oryginalnym układzie skoroszytu.

 1. Kliknij kartę Plik, aby uzyskać dostęp do widoku Backstage.
  Kliknięcie karty Plik
 2. Znajdź i wybierz polecenie Konwertuj.
  Konwertowanie skoroszytu do najnowszego typu pliku
 3. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać skoroszyt, wprowadź nazwę pliku dla skoroszytu i kliknij Zapisz.
  Zapisywanie nowej wersji skoroszytu
 4. Skoroszyt zostanie przekonwertowany na najnowszy typ pliku.

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Zauważ, że nasz skoroszyt otwiera się w trybie zgodności. Przekonwertuj skoroszyt do bieżącego formatu pliku. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz zamknąć i ponownie otworzyć plik, aby zobaczyć nowe funkcje. Wybierz Tak.
 3. W widoku Backstage przypnij plik lub folder.

/en/tr_pl-excel/zapisywanie-oraz-udostpnanie-skoroszytu/content/