Excel (Polski): Zapisywanie oraz udostępnanie skoroszytu

Lesson 4: Zapisywanie oraz udostępnanie skoroszytu

/en/tr_pl-excel/tworzenie-oraz-otwieranie-skoroszytu/content/

Wprowadzenie

Za każdym razem, gdy tworzysz nowy skoroszyt w programie Excel, musisz wiedzieć, jak go zapisać, aby uzyskać do niego dostęp i możliwość edycji w późniejszym czasie. Podobnie jak w poprzednich wersjach programu Excel, możesz zapisywać pliki lokalnie na komputerze. Możesz także zapisać skoroszyt w chmurze przy użyciu OneDrive, a także eksportować i udostępniać skoroszyty innym osobom bezpośrednio z Excela.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o zapisywaniu i udostępnianiu skoroszytów w programie Excel.

OneDrive

Za każdym razem, gdy otwierasz lub zapisujesz skoroszyt, będziesz mieć możliwość korzystania z OneDrive, który jest usługą przechowywania plików online dołączoną do twojego konta Microsoft. Aby włączyć tę opcję, musisz zalogować się do pakietu Office. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą lekcję wprowadzenie do usługi OneDrive.

Dostęp do OneDrive

Zapisz i zapisz jako

Excel oferuje dwa sposoby zapisania pliku: Zapisz i Zapisz jako. Te opcje działają w podobny sposób, z kilkoma ważnymi różnicami:

 • Zapisz: w celu zapisania zmian podczas tworzenia lub edytowania skoroszytu, skorzystaj z polecenia Zapisz. Będziesz używać tego polecenia najczęściej. Zapisując plik, wystarczy wybrać jego nazwę i lokalizację. Program poprosi o te dane wyłącznie podczas pierwszego zapisu pliku. Przy kolejnych próbach zapisu wystarczy kliknąć polecenie Zapisz, aby zapisać go pod tą samą nazwą i tą samą lokalizacją.
 • Zapisz jako: użyj tego polecenia, aby utworzyć kopię skoroszytu, zachowując jego oryginał. Podczas korzystania z opcji Zapisz jako musisz wybrać inną nazwę i / lub lokalizację dla skopiowanej wersji.

Aby zapisać skoroszyt:

Ważne jest, aby zapisywać skoroszyt za każdym razem, gdy zaczynasz nowy projekt lub wprowadzasz zmiany w istniejącym pliku. Częste zapisywanie pracy podczas jej tworzenia (szczególnie na wczesnym etapie) pomoże zapobiec jej utracie. Musisz również zwrócić szczególną uwagę na miejsce, w którym zapisujesz skoroszyt, aby nie mieć problemów z jego znalezieniem w późniejszym czasie.

 1. Znajdź i wybierz polecenie Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp.
  Kliknięcie polecenia Zapisz
 2. Jeśli zapisujesz plik po raz pierwszy, panel Zapisz jako pojawi się w widoku Backstage.
 3. Następnie musisz wybrać miejsce zapisania pliku i nadać mu nazwę. Aby zapisać skoroszyt na komputerze, wybierz Komputer, a następnie kliknij Przeglądaj. Możesz także kliknąć OneDrive, aby zapisać plik w OneDrive.
  Lokalne zapisywanie skoroszytu
 4. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać skoroszyt.
 5. Wprowadź nazwę pliku dla skoroszytu, a następnie kliknij Zapisz.
  Zapisywanie skoroszytu
 6. Skoroszyt zostanie zapisany. Możesz ponownie kliknąć polecenie Zapisz, aby zapisać zmiany podczas modyfikowania skoroszytu.

Możesz także uzyskać dostęp do polecenia Zapisz, naciskając Ctrl + S na klawiaturze.

Korzystanie z opcji Zapisz jako w celu stworzenia kopii

Jeśli chcesz zapisać inną wersję skoroszytu, zachowując oryginał, możesz utworzyć jego kopię. Na przykład, jeśli posiadasz plik o nazwie Dane sprzedaży, możesz zapisać go jako Dane sprzedaży 2, abyś mógł edytować nowy plik, mając jednocześnie dostęp do oryginalnej wersji.

Aby to zrobić, kliknij polecenie Zapisz jako w widoku Backstage. Podobnie jak podczas zapisywania pliku po raz pierwszy, musisz wybrać, gdzie chcesz zapisać plik i nadać mu nową nazwę.

Kliknięcie Zapisz jako

Aby zmienić domyślną lokalizację zapisu:

Jeśli nie chcesz korzystać z OneDrive, możesz być sfrustrowany, że OneDrive jest wybrany jako domyślna lokalizacja podczas zapisywania. Jeśli wybieranie za każdym razem lokalizacji Komputer  jest niewygodne, możesz zmienić domyślną lokalizację zapisywania, aby Komputer był domyślnie wybrany.

 1. Kliknij kartę Plik, aby uzyskać dostęp do widoku Backstage.
  Kliknięcie karty Plik
 2. Kliknij Opcje.
  Kliknięcie Opcje
 3. Pojawi się okno dialogowe Opcje programu Excel. Wybierz Zapisywanie, a następnie zaznacz pole wyboru obok Domyślnie Zapisz na komputerze. Potwierdz zmiany klikając OK. Domyślna lokalizacja zapisu zostanie zmieniona.
  Kliknięcie domyślnej lokalizacji zapisu

Autoodzyskiwanie

Podczas pracy program Excel automatycznie zapisuje skoroszyty w folderze tymczasowym. Jeśli zapomnisz zapisać zmiany lub wystąpi awaria programu Excel, możesz przywrócić plik za pomocą funkcji Autoodzyskiwania.

Aby użyć Autoodzyskiwanie:

 1. Otwórz program Excel. Jeśli zostaną znalezione automatycznie zapisane wersje pliku, pojawi się okienko Odzyskiwanie dokumentów.
 2. Kliknij, aby otworzyć dostępny plik. Skoroszyt zostanie odzyskany.
  Panel Odzyskiwanie dokumentów

Domyślnie program Excel automatycznie dokonuje zapisu co 10 minut. Jeśli edytujesz skoroszyt przez mniej niż 10 minut, program Excel może nie utworzyć automatycznej wersji zapisu.

Jeśli nie widzisz potrzebnego pliku, możesz przeglądać wszystkie automatycznie zapisane pliki w widoku Backstage. Wybierz kartę Plik, kliknij Zarządzaj wersjami, a następnie wybierz Odzyskaj niezapisane skoroszyty.

Dostęp do wszystkich automatycznie zapisanych plików

Eksportowanie skoroszytów

Domyślnie skoroszyty programu Excel są zapisywane w pliku typu .xlsx. Może się jednak zdarzyć, że będziesz musiał użyć innego formatu pliku, na przykład PDF lub Excel 97-2003. Skoroszyt można łatwo wyeksportować z programu Excel do różnych formatów plików.

Aby wyeksportować skoroszyt jako plik PDF:

Eksportowanie skoroszytu jako dokumentu Adobe Acrobat, powszechnie znanego jako plik PDF, może być szczególnie przydatne, jeśli udostępniasz skoroszyt komuś, kto nie posiada programu Excel. Plik PDF umożliwia odbiorcom przeglądanie pliku, bez możliwości jego edytowania.

 1. Kliknij kartę Plik, aby uzyskać dostęp do widoku Backstage.
 2. Kliknij Eksportuj, a następnie wybierz Utwórz PDF / XPS.
  Eksportowanie pliku PDF
 3. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. Wybierz lokalizację, do której chcesz wyeksportować skoroszyt, wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij Publikuj.
  Eksportowanie pliku PDF

Domyślnie Excel eksportuje tylko aktywny arkusz. Jeśli posiadasz wiele arkuszy i chcesz zapisać je wszystkie w tym samym pliku PDF, kliknij Opcje w oknie dialogowym Zapisz jako. Pojawi się okno dialogowe Opcje. Wybierz Cały skoroszyt, a następnie kliknij OK.

Eksportowanie całego skoroszytu

Za każdym razem, gdy eksportujesz skoroszyt jako plik PDF, musisz zastanowić się, jak wyświetlone zostaną dane skoroszytu na każdej ze stron pliku PDF, podobnie jak w przypadku drukowania skoroszytu. Odwiedź naszą lekcję układ strony i drukowanie, aby dowiedzieć się więcej o tym, co należy rozważyć przed wyeksportowaniem skoroszytu jako plik PDF.

Aby wyeksportować skoroszyt do pliku o innym formacie:

Pomocne może być również wyeksportowanie skoroszytu do pliku o innym formacie, takim jak skoroszyt programu Excel 97-2003, jeśli chcesz udostępnić go osobom używającym starszej wersji programu Excel, lub pliku .CSV, jeśli potrzebujesz wersji tekstowej skoroszytu.

 1. Kliknij kartę Plik, aby uzyskać dostęp do widoku Backstage.
 2. Kliknij Eksportuj, a następnie wybierz Zmień typ pliku.
  Kliknąć Zmień typ pliku
 3. Wybierz powszechnie używany typ pliku, a następnie kliknij Zapisz jako.
  Wybieranie innego typu pliku
 4. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. Wybierz lokalizację, do której chcesz wyeksportować skoroszyt, wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz.
  Zapisywanie jako skoroszyt programu Excel 97-2003

W oknie dialogowym Zapisz jako, możesz także skorzystać z rozwijanego menu Zapisz jako typ, aby zapisać skoroszyty w różnych typach plików.

Korzystanie z menu Zapisz jako typ, aby wybrać typ pliku

Udostępnianie skoroszytów

Program Excel ułatwia udostępnianie skoroszytów i współpracę za pomocą OneDrive. W przeszłości, jeśli chciałeś udostępnić komuś plik, mogłeś wysłać go jako załącznik do wiadomości e-mail. Chociaż jest to wygodne rozwiązanie, system ten tworzy wiele wersji tego samego pliku, co może okazać się problematyczne od strony organizacyjnej.

Udostępniając skoroszyt programu Excel, w rzeczywistości dajesz innym dostęp do dokładnie tego samego pliku. Dzięki temu, zarówno Ty jak i osoby, którym udostępniłeś plik, możecie edytować ten sam skoroszyt bez konieczności śledzenia wielu wersji.

Aby udostępnić skoroszyt, musi on być wcześniej zapisany na OneDrive.

Aby udostępnić skoroszyt:

 1. Kliknij kartę Plik, aby uzyskać dostęp do widoku Backstage, a następnie kliknij Udostępnij.


  Kliknięcie Udostępnij
 2. Excel powróci do widoku normalnego i otworzy panel Udostępnij po prawej stronie okna. Stąd możesz zaprosić osoby, które uzyskają dostęp do twojego dokumentu, zobaczyć listę osób, które mają dostęp do dokumentu i ustawić, czy mogą one edytować, czy tylko przeglądać dokument.
  Panel udostępniania

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Korzystając z opcji Zapisz jako, utwórz kopię skoroszytu i nazwij go Zadanie z zapisywania. Możesz zapisać kopię w folderze na komputerze lub w usłudze OneDrive.
 3. Wyeksportuj skoroszyt jako plik PDF.

/en/tr_pl-excel/wprowadzenie-do-pracy-z-komrkami/content/