Excel (Polski): Formatowanie komórek

Lesson 7: Formatowanie komórek

/en/tr_pl-excel/modyfikowanie-kolumn-wierszy-i-komrek/content/

Wprowadzenie

Cała zawartość komórki domyślnie korzysta z tego samego formatowania, co może utrudniać czytanie skoroszytu zawierającego dużą ilością informacji. Podstawowe formatowanie może dostosować wygląd skoroszytu, umożliwiając zwrócenie uwagi na określone sekcje i ułatwić przeglądanie oraz zrozumienie treści.

Opcjonalnie: Pobierz nasz skoroszyt ćwiczeń.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o formatowaniu komórek w programie Excel.

Aby zmienić rozmiar czcionki:

 1. Wybierz komórki, które chcesz zmodyfikować.
  Wybieranie komórki
 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij rozwijaną strzałkę obok polecenia Rozmiar czcionki, a następnie wybierz żądany rozmiar czcionki. W naszym przykładzie wybierzemy 24, aby powiększyć tekst.
  Wybieranie rozmiaru czcionki w menu rozwijanym
 3. Tekst zmieni się na wybrany rozmiar czcionki.
  Wybrana komórka ma teraz większy rozmiar czcionki

Możesz także użyć poleceń Zwiększ rozmiar czcionki i Zmniejsz rozmiar czcionki lub wprowadź niestandardowy rozmiar czcionki za pomocą klawiatury.

Niestandardowe pole czcionki, przycisk zwiększania i zmniejszania rozmiaru czcionki

Aby zmienić czcionkę:

Domyślnie, czcionka każdego nowego skoroszytu jest ustawiona jako Calibri. Excel udostępnia jednak wiele innych czcionek, których można użyć, by dostosować tekst w komórce. W poniższym przykładzie sformatujemy naszą komórkę tytułową, aby wyróżnić ją na tle arkusza.

 1. Wybierz komórki, które chcesz zmodyfikować.
  Wybieranie komórki
 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij rozwijaną strzałkę obok polecenia Czcionka, a następnie wybierz właściwą czcionkę. W naszym przykładzie wybieramy Century Gothic.
  Wybór czcionki z menu rozwijanego
 3. Tekst zmieni się na wybraną czcionkę.
  Wybrana komórka ma teraz inną czcionkę

Podczas tworzenia skoroszytu w miejscu pracy należy wybrać czcionkę, którą można łatwo odczytać. Oprócz czcionki Calibri do standardowych czcionek do czytania zaliczyć można czcionkę Cambria, Times New Roman i Arial.

Aby zmienić kolor czcionki:

 1. Wybierz komórki, które chcesz zmodyfikować.
  Wybieranie komórki
 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij rozwijaną strzałkę obok polecenia Kolor czcionki, a następnie wybierz właściwy kolor czcionki. W naszym przykładzie wybieramy zielony.
  Wybór koloru z menu rozwijanego
 3. Tekst zmieni się na wybrany kolor czcionki.
  Wybrana komórka ma teraz inny kolor

Wybierz opcję Więcej kolorów na dole menu, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji kolorów. Zmieniliśmy kolor czcionki na jasny róż.

Wybierz więcej kolorów.

Aby użyć poleceń Pogrubienie, Kursywa i Podkreślenie:

 1. Wybierz komórki, które chcesz zmodyfikować.
  Wybieranie komórki
 2. Kliknij polecenie Pogrubienie ( B ), Kursywa ( I ) lub Podkreślenie ( U ) na karcie Narzędzia główne. W naszym przykładzie zamienimy zaznaczone komórki na pogrubione.
  Kliknięcie przycisku Pogrubienie
 3. Wybrany styl zostanie zastosowany do tekstu.
  Wybrana komórka jest teraz pogrubiona

Możesz także nacisnąć Ctrl + B na klawiaturze, aby pogrubić zaznaczony tekst, Ctrl + I, aby zastosować kursywę, i Ctrl + U, aby zastosować podkreślenie.

Obramowanie komórek i kolory wypełnienia

Obramowanie komórek i kolory wypełnienia umożliwiają tworzenie wyraźnych i zdefiniowanych granic dla różnych sekcji arkusza roboczego. Poniżej dodamy obramowanie i wypełnimy kolorem komórki nagłówka, aby wyróżnić je na tle arkusza.

Aby dodać kolor wypełnienia:

 1. Wybierz komórki, które chcesz zmodyfikować.
  Wybieranie komórek
 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij rozwijaną strzałkę obok polecenia Kolor wypełnienia, a następnie wybierz kolor wypełnienia, którego chcesz użyć. W naszym przykładzie wybieramy ciemnoszary.
  Menu rozwijane Kolor wypełnienia
 3. Wybrany kolor wypełnienia pojawi się w zaznaczonych komórkach. Zmieniliśmy również kolor czcionki na biały, aby zawarty w komórkach tekst był lepiej widoczny na ciemnym tle.

  Kolor wypełnienia został zastosowany do wybranych komórek

Aby dodać obramowanie:

 1. Wybierz komórki, które chcesz zmodyfikować.
  Wybieranie komórek
 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij rozwijaną strzałkę obok polecenia Obramowanie, a następnie wybierz styl obramowania, który chcesz użyć. W naszym przykładzie zdecydujemy się wyświetlić Wszystkie krawędzie.
  Menu rozwijane granic
 3. Pojawi się wybrany styl obramowania.
  Obramowania zostały zastosowane do wybranych komórek

Możesz rysować obramowanie i zmieniać styl oraz kolor linii za pomocą narzędzi Rysuj obramowanie na dole rozwijanego menu Obramowanie.

Podmenu Draw Borders

Style komórek

Zamiast ręcznie formatować komórki, możesz użyć wstępnie zdefiniowanych stylów Excela. Style komórek to szybki sposób na zawarcie profesjonalnego formatowania w różnych częściach skoroszytu, takich jak tytuły i nagłówki.

Aby zastosować style komórek:

W naszym przykładzie zastosujemy nowy styl dla istniejących komórek tytułu i nagłówka.

 1. Wybierz komórki, które chcesz zmodyfikować.
  Wybieranie komórek
 2. Kliknij polecenie Style komórek na karcie Narzędzia główne, a następnie wybierz właściwy styl z rozwijanego menu.
  Menu rozwijane stylów komórek
 3. Pojawi się wybrany styl komórek.
  Styl komórki został zastosowany do wybranych komórek

Zastosowanie stylu komórek zastąpi wszelkie istniejące formatowanie komórek, z wyjątkiem wyrównania tekstu. Możesz nie chcieć używać stylów komórek, jeśli już zastosowałeś formatowanie w skoroszycie.

Wyrównanie tekstu

Domyślnie, dowolny tekst wprowadzony do arkusza roboczego zostanie wyrównany do lewego dolnego narożnika komórki, a wszystkie liczby do prawego dolnego narożnika. Zmiana wyrównania zawartości komórki pozwala wybrać sposób wyświetlania zawartości w dowolnej komórce, co może ułatwić jej odczytanie.

Kliknij strzałki w pokazie slajdów poniżej, aby dowiedzieć się więcej o różnych opcjach wyrównywania tekstu.

 • Zrzut ekranu programu Excel 2013

  Wyrównaj do lewej: wyrównuje zawartość do lewej krawędzi komórki

 • Zrzut ekranu programu Excel 2013

  Wyrównaj do środka: wyrównuje zawartość w równej odległości od lewej i prawej krawędzi komórki

 • Zrzut ekranu programu Excel 2013

  Wyrównaj do prawej: wyrównuje zawartość do prawej krawędzi komórki

 • Zrzut ekranu programu Excel 2013

  Wyrównaj do góry: wyrównuje zawartość do górnej krawędzi komórki

 • Zrzut ekranu programu Excel 2013

  Wyrównaj do środka: wyrównuje zawartość w równej odległości od górnej i dolnej granicy komórki

 • Zrzut ekranu programu Excel 2013

  Wyrównaj do dołu: Wyrównuje zawartość do dolnej granicy komórki

Aby zmienić wyrównanie tekstu w poziomie:

W poniższym przykładzie zmodyfikujemy wyrównanie naszej komórki tytułowej, aby uzyskać bardziej dopracowany wygląd i dodatkowo wyróżnić ją na tle arkusza.

 1. Wybierz komórki, które chcesz zmodyfikować.
  Wybieranie komórek
 2. Wybierz jedno z trzech poleceń wyrównania w poziomie na karcie Narzędzia główne. W naszym przykładzie wybieramy Wyrównaj do środka.
  Przyciski polecenia wyrównania
 3. Tekst wyrówna się.
  Wybrane komórki są teraz wyśrodkowane.

Aby zmienić pionowe wyrównanie tekstu:

 1. Wybierz komórki, które chcesz zmodyfikować.
  Wybieranie komórek
 2. Wybierz jedno z trzech poleceń wyrównania w pionie na karcie Narzędzia główne. W naszym przykładzie wybieramy Wyrównaj do środka.
  Przyciski polecenia wyrównania
 3. Tekst wyrówna się.
  Wybrane komórki są teraz wyśrodkowane.

Możesz zastosować ustawienia wyrównania zarówno w pionie jak i w poziomie dla każdej komórki.

Malarz formatów

Jeśli chcesz skopiować formatowanie z jednej komórki do drugiej, możesz użyć polecenia Malarz formatów na karcie Narzędzia główne. Po kliknięciu narzędzia Malarz formatów skopiowane zostanie całe formatowanie z wybranej komórki. Następnie możesz kliknąć i przeciągnąć nad wybranymi komórkami, do których chcesz wkleić formatowanie.

Zrzut ekranu polecenia Format Painter

Obejrzyj poniższy film, aby poznać dwa różne sposoby korzystania z malarza formatów.

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Wybierz arkusz Challenge w lewym dolnym rogu skoroszytu.
 3. Zmień styl komórek w komórkach A2: H2 na Akcent 3.
 4. Zmień rozmiar czcionki w pierwszym wierszu na 36, a w pozostałych wierszach zmień rozmiar czcionki na 18.
 5. Pogrub i podkreśl tekst w  drugim wierszu.
 6. Zmień czcionkę w pierwszym wierszu na wybraną przez siebie czcionkę.
 7. Zmień czcionkę pozostałych wierszy na inną wybraną przez siebie czcionkę.
 8. Zmień kolor czcionki w pierwszym wierszu na wybrany przez siebie kolor.
 9. Zaznacz cały tekst znajdujący się w arkuszu, a następnie zmień wyrównanie w poziomie na wyrównanie do środka i wyrównanie w pionie na wyrównanie do środka.
 10. Po zakończeniu arkusz powinien wyglądać mniej więcej tak:

  Formatowanie komórek Wyzwanie

/en/tr_pl-excel/formaty-liczbowe/content/