Excel (Polski): Formaty liczbowe

Lesson 8: Formaty liczbowe

/en/tr_pl-excel/formatowanie-komrek/content/

Czym są formaty liczb?

Gdy pracujesz z arkuszem kalkulacyjnym, dobrym pomysłem jest korzystanie z odpowiednich formatów liczbowych dla swoich danych. Formaty liczb informują arkusz kalkulacyjny, jakiego rodzaju danych używasz, na przykład wartości procentowych (%), walutowych ($), godziny, daty i tak dalej.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o formatach liczb w Excelu.

Dlaczego warto korzystać z formatów liczb?

Formaty liczb nie tylko ułatwiają czytanie arkusza kalkulacyjnego, ale także ułatwiają korzystanie z niego. Kiedy stosujesz format liczbowy, wskazujesz arkuszowi kalkulacyjnemu, jakiego typu wartości są przechowywane w komórce. Na przykład format daty informuje arkusz kalkulacyjny, że wpisujesz określone daty z kalendarza. Pozwala to arkuszowi kalkulacyjnemu lepiej zrozumieć dane, co może pomóc w zapewnieniu spójności danych i prawidłowym obliczaniu formuł.

Jeśli nie musisz używać określonego formatu liczb, arkusz kalkulacyjny domyślnie zastosuje ogólny format liczb. Ogólny format może jednak wprowadzać niewielkie zmiany w formatowaniu Twoich danych.

Stosowanie formatów liczbowych

Podobnie jak inne rodzaje formatowania, takie jak zmiana koloru czcionki, zastosujesz formaty liczbowe, zaznaczając komórki i wybierając żądaną opcję formatowania. Istnieją dwa główne sposoby wyboru formatu liczb:

 • Przejdź na kartę Narzędzia główne, kliknij rozwijane menu Format liczb w grupie Liczby i wybierz żądany format.
  Menu Format liczb
 • Kliknij jedno z szybkich poleceń formatowania liczb poniżej rozwijanego menu.
  Szybkie polecenia formatowania liczb

Możesz także wybrać żądane komórki i nacisnąć Ctrl + 1 na klawiaturze, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji formatowania liczb.

W tym przykładzie zastosowaliśmy format liczbowy Waluty, który dodaje symbole walutowe ($) i wyświetla dwa miejsca dziesiętne dla dowolnych wartości liczbowych.

Stosowanie formatu waluty

Jeśli wybierzesz dowolne komórki z formatowaniem liczb, możesz zobaczyć rzeczywistą wartość komórki na pasku formuły. Arkusz kalkulacyjny użyje tej wartości w formułach i innych obliczeniach.

Rzeczywista wartość na pasku formuły

Prawidłowe korzystanie z formatów liczb

Formatowanie liczb to coś więcej niż wybieranie komórek i stosowanie formatu. Arkusze kalkulacyjne mogą automatycznie stosować formatowanie liczb na podstawie sposobu wprowadzania danych. Oznacza to, że musisz wprowadzić dane w sposób zrozumiały dla programu, a następnie upewnić się, że komórki używają właściwego formatu liczb. Na przykład poniższy obraz pokazuje, jak poprawnie używać formatów liczbowych dla dat, wartości procentowych i godzin:

ilustracja wykresu najlepsze praktyki formatowania liczb w arkuszach kalkulacyjnych

Teraz gdy wiesz więcej na temat działania formatów liczb, przyjrzymy się kilku formatom liczb w akcji.

Formaty procentowe

Jednym z najbardziej pomocnych formatów liczb jest format procentowy (%). Format ten wyświetla wartości jako wartości procentowe, na przykład 20% lub 55%. Jest to szczególnie pomocne przy obliczaniu takich danych, jak wysokość podatku od sprzedaży lub napiwek. Gdy po liczbie wpisany zostanie znak procentu (%), format procentowy zostanie automatycznie zastosowany w danej komórce.

zrzut ekranu programu Excel 2013

Jak pamiętasz z lekcji matematyki, procent może być również zapisany w postaci dziesiętnej. Zatem 15% jest tym samym co 0,15, 7,5% to 0,075, 20% to 0,20, a 55% to 0,55 i tak dalej. Możesz przejrzeć tę lekcję z naszych samouczków matematycznych, aby dowiedzieć się więcej o konwersji wartości procentowych na dziesiętne.

Formatowanie procentowe jest przydatne w wielu sytuacjach. Zwróć uwagę, jak stawka podatku od sprzedaży przedstawiona na przykładowych obrazkach poniżej jest różnie formatowana dla każdego arkusza kalkulacyjnego (5, 5% i 0,05):  

obraz przedstawiający prawidłowe i niepoprawne obliczenia na podstawie formatowania procentowego

Jak widać, obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym po lewej stronie nie zadziałały poprawnie. Bez formatu liczb procentowych nasz arkusz kalkulacyjny uważa, że chcemy pomnożyć 22,50$ przez 5, a nie 5%. Pomimo że arkusz kalkulacyjny z prawej strony nadal działa bez formatowania procentowego, środkowy arkusz jest łatwiejszy do odczytania.

Formaty daty

Za każdym razem, gdy będziesz pracować z datami, użyj formatu daty, aby poinformować arkusz kalkulacyjny, że odnosisz się do określonych dat kalendarza, takich jak 15 lipca 2014 r. Formaty dat umożliwiają także pracę z potężnym zestawem funkcji, które wykorzystują informacje o czasie i dacie do obliczenia poszukiwanej odpowiedzi.

Arkusze kalkulacyjne nie rozumieją informacji w taki sam sposób, jak ludzie. Na przykład jeśli wpiszesz październik w komórce, arkusz kalkulacyjny nie będzie wiedział, że wprowadzasz datę, więc będzie traktować ją jak każdy inny tekst. Zamiast tego po wprowadzeniu daty musisz użyć określonego formatu, który obsługuje arkusz kalkulacyjny, na przykład miesiąc/dzień/rok (lub dzień/miesiąc/rok, w zależności od kraju, w którym się znajdujesz). W poniższym przykładzie wpiszemy 10/12/2014 jako 12 października 2014 r. Nasz arkusz kalkulacyjny automatycznie zastosuje format numeru daty do komórki.

zrzut ekranu programu Excel 2013

Gdy data jest poprawnie sformatowana, możemy wykonywać różne operacje na naszych danych. Na przykład możemy użyć uchwytu wypełniania, aby otrzymać kolejne daty w kolumnie. W każdej następnej komórce pojawi się inny dzień.

Zrzut ekranu programu Excel 2013
Zrzut ekranu programu Excel 2013

Jeśli format daty nie został automatycznie zastosowany, oznacza to, że arkusz kalkulacyjny nie zrozumiał wprowadzonych danych. W poniższym przykładzie wpisaliśmy  March 15th (15 marca). Arkusz kalkulacyjny nie rozumiał, że mamy na myśli datę, więc komórka ta nadal używa ogólnego formatu liczb.

zrzut ekranu programu Excel 2013

Z drugiej strony, jeśli wpiszemy March 15 (bez „th”), arkusz rozpozna zawartość komórki jako datę. Ponieważ data nie zawiera roku, arkusz kalkulacyjny automatycznie doda bieżący rok, więc data będzie zawierać wszystkie niezbędne informacje. Możemy również wpisać datę na kilka innych sposobów, jak 3/15, 3/15/2014 lub March 15 2014, a arkusz nadal rozpozna ją jako datę.

Spróbuj wprowadzić poniższe daty w arkuszu kalkulacyjnym i sprawdź, czy format daty zostanie automatycznie zastosowany:

 • 10/12
 • październik
 • 12 października
 • Październik 2016 r
 • 10/12/2016
 • 12 października 2016 r
 • 2016 r
 • 12 października

Jeśli chcesz dodać bieżącą datę do komórki, możesz wykorzystać skrót Ctrl +; jak pokazano na poniższym filmie.

Inne opcje formatowania daty

Aby uzyskać dostęp do innych opcji formatowania daty, kliknij rozwijane menu Format liczb i wybierz opcję Więcej formatów liczb. Opcję te umożliwiają formatowanie daty na różne sposoby, np. poprzez wyświetlanie dnia tygodnia czy pominięcie roku.

zrzut ekranu programu Excel 2013

Pojawi się okno dialogowe Formatuj komórki. Tutaj możesz wybrać żądaną opcję formatowania daty.

zrzut ekranu programu Excel 2013

Jak widać na pasku formuły, niestandardowy format daty zmienia nie tylko aktualną datę w naszej komórce, ale także sposób jej wyświetlania.

zrzut ekranu programu Excel 2013

Wskazówki dotyczące formatowania liczb

Oto kilka wskazówek, jak uzyskać najlepsze wyniki dzięki formatowaniu liczb:

 • Zastosuj formatowanie liczb do całej kolumny: jeśli planujesz użyć jednej kolumny dla określonego typu danych, takich jak daty lub wartości procentowe, możesz łatwiej wybrać całą kolumnę, klikając literę oznaczającą daną kolumnę i stosując wybrane formatowanie liczb. W ten sposób wszelkie dane dodane do tej kolumny w przyszłości będą miały już prawidłowy format liczb. Pamiętaj, że formatowanie liczb zwykle nie wpływa na wiersz nagłówka.
  zrzut ekranu programu Excel 2013
 • Dokładnie sprawdź swoje wartości po zastosowaniu formatowania liczb: jeśli zastosujesz formatowanie liczb do istniejących danych, możesz uzyskać nieoczekiwane wyniki. Na przykład zastosowanie formatowania procentowego (%) do komórki o wartości 5 da 500%, a nie 5%. W takim przypadku należy poprawnie wpisać wartości w każdej komórce.
  Zrzut ekranu programu Excel 2013
 • Jeśli odwołujesz się w formule do komórki z formatowaniem liczb, arkusz kalkulacyjny może automatycznie zastosować to samo formatowanie liczb w nowej komórce. Na przykład, jeśli użyjesz w formule wartości z formatowaniem walutowym, w wartości obliczonej również zostanie użyty format walutowy.
  zrzut ekranu programu Excel 2013
 • Jeśli chcesz, aby Twoje dane były wyświetlane dokładnie tak, jak zostały wprowadzone, musisz użyć formatu liczb tekstowych. Ten format jest szczególnie dobry w przypadku liczb, których nie chcesz wykorzystywać do obliczeń, takich jak numery telefonów, kody pocztowe lub liczby rozpoczynające się od 0, np. 02415. Aby uzyskać najlepsze wyniki, możesz zastosować format liczb tekstowych przed wprowadzeniem danych do komórek.

Zwiększanie oraz zmniejszanie liczby miejsc dziesiętnych

Polecenia Zwiększ dziesiętne i Zmniejsz dziesiętne pozwalają kontrolować liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych w komórce. Te polecenia nie zmieniają wartości komórki; zamiast tego wyświetlają wartość do określonej liczby miejsc po przecinku.

Polecenia zwiększania i zmniejszania dziesiętnego

Zmniejszenie dziesiętne spowoduje wyświetlenie wartości zaokrąglonej do danego miejsca po przecinku, ale rzeczywista wartość w komórce będzie nadal wyświetlana na pasku formuły.

Liczba może być wyświetlana w zaokrągleniu

Polecenia Zwiększ dziesiętne i Zmniejsz dziesiętne nie działają z niektórymi formatami liczb, takimi jak Data i Ułamek.

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. W komórce D2 wpisz dzisiejszą datę i naciśnij klawisz Enter.
 3. Kliknij komórkę D2 i sprawdź, czy używa formatu daty. Spróbuj zmienić go na inny format daty (na przykład Data długa).
 4. W komórce D2 użyj okna dialogowego Formatuj komórki, aby wybrać format daty 14-mar-12.
 5. Zmień stawkę podatku od sprzedaży w komórce D8 na format Procentowy.
 6. Zastosuj format waluty do całej kolumny B.
 7. W komórce D8 użyj polecenia Zwiększ dziesiętne lub Zmniejsz dziesiętne, aby zmienić liczbę miejsc dziesiętnych na jedno. Komórka powinna wyświetlić 7,5%.
 8. Po zakończeniu arkusz kalkulacyjny powinien wyglądać następująco:
  Formaty liczbowe Wyzwanie

/en/tr_pl-excel/praca-z-wieloma-skoroszytami/content/