Internett-sikkerhet: Bruk av sterke passord

Lesson 2: Bruk av sterke passord

/en/tr_no-internet-safety/introduksjon-til-internettsikkerhet/content/

Om å bruke sterke passord

For alt du skal gjøre på nettet, fra å sjekke epost til å bruke nettbanken, trenger du passord. Og selv om det føles enklest å bruke et kort passord som er lett å huske, kan nettopp det være en alvorlig trussel mot sikkerheten din på nettet. For å beskytte deg selv og din informasjon må du bruke passord som er lange, sterke og vanskelig for andre å gjette, samtidig som du sørger for at det er relativt enkelt for deg selv å huske dem.

Se videoen under fra Safety in Canada (Sikkerhet i Kanada) for å lære mer om å lage sterke passord.

Hvorfor trenger jeg et sterkt passord?

Kanskje lurer du på hvorfor det er så viktig å bruke sterke passord. Sannheten er at, selv om de fleste web-sider er ufarlige, finnes det alltid en mulighet for at noen prøver å få tilgang til, eller stjele informasjonen din. Det er dette som kalles hacking. Sterke passord er en av de beste måtene du kan bruke for å beskytte kontoer og din private informasjon fra hackere.

Tips om hvordan du lager sterke passord

Et sterkt passord skal være vanskelig for andre å gjette, men likevel lett for deg å huske. La oss se på noe av det som er viktigst å tenke på når du lager et passord.

  • Bruk aldri personlig informasjon som navnet ditt, fødselsdag, brukernavn eller epost-adresse. Denne typen informasjon er ofte offentlig tilgjengelig og gjør det enklere for andre å gjette passordet ditt.
  • Bruk lange passord. Passordene dine bør være minst seks karakterer lange, og der du trenger ekstra høy sikkerhet bør de være ennå lengre.
  • Ikke bruk samme passord på alle kontoer. Skulle noen da oppdage passordet ditt på én konto, vil alle andre kontoer være sårbare.
  • Prøv å ha med nummer, symboler og både små og store bokstaver.
  • Unngå å bruke ord som finnes i ordboka. For eksempel vil “svømming1", være et svakt passord.
  • Tilfeldige passord er de sterkeste. Hvis du synes det er vanskelig å lage et passord kan du bruke en passord-generator i stedet.

Vanlige passord-feil

Noe av det mest vanlige er å lage passord som kommer fra familienavn, hobbyer eller bare et enkelt mønster. Selv om disse passordene er enkle å huske er de samtidig blant de minst sikre. La oss ta en kikk på noen av de mest vanlige passord-feilene og se på hvordan vi kan gjøre noe med dem.

illustrasjon av karakter

Passord: brian12kate5

“Jeg tviler på at noen klarer å gjette passordet mitt! Det er barnas navn og alder. Hvem andre kjenner det?”

Problem: Dette passordet bruker for mye personlig informasjon sammen med alminnelige ord man kan finne i en ordbok.

Løsning: En sterk versjon av dette passordet ville inneholdt symboler, store bokstaver og en mer tilfeldig rekkefølge. Heller enn å bruke familienavn kunne vi kombinert en rollefigur fra en film med en type mat. For eksempel kunne Chewbacca og pizza bli chEwbAccAp!ZZa.

illustrasjon av karakter

Passord: v3Gt!

“Passordet mitt er så enkelt! Det er bare første del av gateadressen med noen få ekstra karakterer."

Problem: Med bare fem karakterer er dette passordet altfor kort. Det inneholder også deler av hennes adresse, som er offentlig tilgjengelig.

Løsning: Et mye lengre passord, ideelt sett minst 10 karakterer, ville være et langt sterkere passord. Vi kunne også erstatte hennes eget gatenavn med en gate i nærheten. For eksempel kunne Ibsens gate bli 1bs3Ns%GaT3.

illustrasjon av karakter

Passord: 123abccba321

“Mitt passord følger et enkelt mønster slik at det er lett både å huske og å skrive på tastaturet.”

Problem: Selv om slike mønster er lett å huske er de også noe av det enkleste for en hacker å gjette når han eller hun forsøker å få tilgang til kontoen din.

Løsning: Husk at tilfeldige passord er mye sterkere enn enkle mønster. Hvis du synes det å finne på nye passord er vanskelig kan du prøve å bruke en passord-generator i stedet. Her er et eksempel på et generert passord: #eV$pIg&qf.

Dersom du bruker en passord generator kan det også være smart å bruke huske-teknikk for lettere å huske passordet. For eksempel kunne H=jNp2# huskes som HARRY = janne NORD paris 2 #. Det vil fortsatt føles veldig tilfeldig, men med litt trening vil det bli nokså enkelt å memorere.

illustrasjon av karakter

Passord: BrAveZ!

“Jeg bruker det samme passordet overalt. På den måten trenger jeg bare å huske ett passord.”

Problem: Det er ingen ting galt med passordet, men husk at du skal aldri bruke det samme passordet på flere kontoer.

Løsning: Lag et unikt passord for hver av dine kontoer på nettet.

Bruk av passord-applikasjoner

I stedet for å skrive passordene dine på papir hvor noen kan finne dem kan du bruke en passord applikasjon for å lagre dem sikkert på nettet. Passord applikasjonen kan både huske, og fylle inn passordene dine på de ulike nett-sidene slik at du ikke lenger trenger å huske alle de lange passordene. Her er noen eksempler på denne typen passord applikasjoner: LastPass, 1Password og Google Chrome's password manager.

illustrasjon av karakter

Passord: m#P52s@ap$V

“Jeg bruker en passord-generator til å lage alle passordene mine. De er ikke kjempeenkle å huske, men det er greit; jeg bruker også en passord applikasjon for å holde orden på dem.”

Dette er et flott eksempel på et sterkt passord. Et er sterkt, langt og vanskelig for noen å gjette. Det bruker mer enn 10 karakterer med kombinasjon av bokstaver (både små og store), tall og symboler, og det inneholder ikke noen form for personlig informasjon eller alminnelige ord. Det kan til og med være at dette passordet er litt for komplisert å huske uten en passord applikasjon, som illustrerer hvorfor slike applikasjoner er så nyttige når man skal lage sterke passord.

Husk på å bruke disse tipsene hver gang du lager et passord for å holde informasjonen din på nettet trygg og sikker.

/en/tr_no-internet-safety/nettleserens-sikkerhetsfunksjoner/content/