Excel (Polski): Sprawdzanie pisowni

Lesson 11: Sprawdzanie pisowni

/en/tr_pl-excel/korzystanie-z-polecenia-znajd-i-zamie/content/

Wprowadzenie

Przed udostępnieniem skoroszytu upewnij się, że nie zawiera on błędów pisowni. Program Excel zawiera narzędzie do sprawdzania pisowni, którego można używać do sprawdzania poprawności pisowni w całym skoroszycie.

Jeśli korzystasz z funkcji sprawdzania pisowni w programie Microsoft Word, pamiętaj, że narzędzie sprawdzania pisowni w programie Excel, chociaż jest pomocne, nie jest wystarczająco potężne. Na przykład nie będzie wskazywał błędów gramatycznych ani pisowni podczas pisania.

Opcjonalnie: Pobierz nasz skoroszyt ćwiczeń.

Aby użyć sprawdzania pisowni:

 1. Na karcie Recenzja kliknij polecenie Pisownia.
  Wybieranie polecenia pisowni
 2. Pojawi się okno dialogowe Pisownia. Dla każdego błędu pisowni w arkuszu program postara się zaoferować sugestie poprawnej pisowni. Wybierz sugestię, a następnie kliknij przycisk Zmień, aby poprawić błąd.
  Kliknięcie zmiany, aby poprawić błąd pisowni
 3. Po przejrzeniu wszystkich błędów pojawi się okno dialogowe. Kliknij OK, aby zamknąć sprawdzanie pisowni.
  Kliknij OK, aby zamknąć sprawdzanie pisowni

Jeśli nie ma odpowiednich sugestii, możesz również ręcznie wpisać poprawną pisownię.

Ignorowanie „błędów” pisowni

Sprawdzanie pisowni nie zawsze jest prawidłowe. Czasami niektóre słowa  zostaną oznaczone jako niepoprawne, nawet jeśli są napisane poprawnie. Często zdarza się tak w przypadku nazw, których nie ma w słowniku. Możesz nie zmieniać „błędu” pisowni, korzystając z jednej z następujących trzech opcji:

 • Ignoruj jeden raz: Pominie słowo bez zmiany.
 • Ignoruj wszystko: spowoduje to pominięcie słowa bez jego zmiany, a także pominięcie wszystkich innych wystąpień słowa w arkuszu.
 • Dodaj: Dodaje to słowo do słownika, dzięki czemu nigdy więcej nie pojawi się jako błąd. Upewnij się, że słowo jest poprawnie napisane przed wybraniem tej opcji.

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Kliknij kartę Arkusz Challenge w lewym dolnym rogu skoroszytu.
 3. Uruchom sprawdzanie pisowni, aby poprawić błędy pisowni w skoroszycie.
 4. Popraw słowa coffe i medum, używając sugerowanej pisowni.
 5. Zignoruj sugestię pisowni słowa Amanecer.
 6. Po zakończeniu arkusz powinien wyglądać następująco:
  Wyzwanie sprawdzania pisowni
 7. Krok bonusowy! Jest jeden błąd, którego opcja Pisownia nie znalazła. Potrafisz go znaleźć? Wskazówka: Błąd znajduje się w jednym z opisów przedmiotów.

/en/tr_pl-excel/ukad-strony-i-drukowanie/content/