Excel (Polski): Sortowanie danych

Lesson 19: Sortowanie danych

/en/tr_pl-excel/blokowanie-okienek-i-opcje-widoku/content/

Wprowadzenie

Gdy dodajesz kolejne treści do arkusza roboczego, organizowanie danych staje się szczególnie ważne. Możesz szybko zreorganizować arkusz, sortując dane. Na przykład możesz uporządkować listę informacji kontaktowych według nazwiska. Treść można sortować alfabetycznie, numerycznie i na kilka innych sposobów.

Opcjonalnie: Pobierz nasz skoroszyt ćwiczeń.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o sortowaniu danych w programie Excel.

Rodzaje sortowania

Podczas sortowania danych ważne jest, aby najpierw zdecydować, czy sortowanie ma dotyczyć całego arkusza, czy tylko zakresu komórek.

 • Sortowanie całego arkusza porządkuje wszystkie dane w arkuszu według jednej kolumny. Powiązane informacje w każdym wierszu są przechowywane razem, gdy zastosowane jest sortowanie. W poniższym przykładzie kolumna Nazwa kontaktu (kolumna A) została posortowana w celu wyświetlenia nazwisk w kolejności alfabetycznej.
  Posortowany arkusz roboczy
 • Sortowanie zakresu komórek sortuje dane w zakresie komórek, co może być pomocne podczas pracy z arkuszem zawierającym kilka tabel. Sortowanie zakresu nie wpłynie na inne treści w arkuszu.
  Sortowanie zakresu

Aby posortować arkusz:

W naszym przykładzie posortujemy alfabetycznie zamówienia na koszulkę według nazwiska (kolumna C).

 1. Wybierz komórkę w kolumnie, którą chcesz posortować. W naszym przykładzie wybierzemy komórkę C2.
  selecting cell C2
 2. Wybierz kartę Dane na Wstążce, a następnie kliknij polecenie AZ, aby posortować od A do Z, lub polecenie ZA, aby posortować od Z do A. W naszym przykładzie posortujemy od A do Z.
  sorting A to Z
 3. Arkusz zostanie posortowany według wybranej kolumny. W naszym przykładzie arkusz jest teraz posortowany według nazwiska.
  a spreadsheet sorted by last name

Aby posortować zakres:

W poniższym przykładzie wybieramy oddzielną tabelę w naszym formularzu zamówienia na koszulki, aby posortować liczbę koszulek, które zostały zamówione w różnych terminach.

 1. Wybierz zakres komórek, które chcesz posortować. W naszym przykładzie wybierzemy zakres komórek G2: H6.
  Wybieranie komórek
 2. Wybierz kartę Dane na Wstążce, a następnie kliknij polecenie Sortuj.
  Przycisk Sortuj na karcie Dane
 3. Pojawi się okno dialogowe Sortowanie. Wybierz kolumnę, którą chcesz posortować. W naszym przykładzie chcemy posortować dane według liczby zamówień na koszulki, więc wybierzemy Zamówienia.
  Okno dialogowe Sortuj
 4. Zdecyduj o kolejności sortowania (rosnącej lub malejącej). W naszym przykładzie użyjemy wartości od największej do najmniejszej.
 5. Po dokonaniu wyboru kliknij OK.
  Okno dialogowe Sortuj
 6. Zakres komórek zostanie posortowany według wybranej kolumny. W naszym przykładzie kolumna Zamówienia zostanie posortowana od największej do najmniejszej. Zauważ, że sortowanie nie miało wpływu na inne treści w arkuszu.
  Zakres został posortowany

Jeśli dane nie sortują się prawidłowo, sprawdź dwukrotnie wartości komórek, aby upewnić się, że zostały poprawnie wprowadzone do arkusza roboczego. Nawet mała literówka może powodować problemy podczas sortowania dużego arkusza. W poniższym przykładzie zapomnieliśmy wstawić łącznik w komórce A18, co powoduje, że nasze sortowanie jest nieco niedokładne.

Literówka może coś zepsuć

Sortowanie niestandardowe

Czasami może się okazać, że domyślne opcje sortowania nie mogą sortować danych w wymaganej kolejności. Na szczęście program Excel umożliwia utworzenie niestandardowej listy w celu zdefiniowania własnego porządku sortowania.

Aby utworzyć niestandardowe sortowanie:

W naszym przykładzie chcemy posortować arkusz według rozmiaru koszulki (kolumna D). Zwykłe sortowanie sortowałoby rozmiary alfabetycznie, co byłoby niepoprawne. Zamiast tego utworzymy niestandardową listę do sortowania od najmniejszego rozmiaru do największego.

 1. Wybierz komórkę w kolumnie, którą chcesz posortować. W naszym przykładzie wybieramy komórkę D2.
  Wybieranie komórek
 2. Wybierz kartę Dane, a następnie kliknij polecenie Sortuj.
  Przycisk Sortuj na karcie Dane
 3. Pojawi się okno dialogowe Sortowanie. Wybierz kolumnę, którą chcesz posortować, a następnie wybierz opcję Lista niestandardowa... z pola Zamówienie. W naszym przykładzie wybieramy sortowanie według rozmiaru koszulki.
  Okno dialogowe Sortuj
 4. Pojawi się okno dialogowe Listy niestandardowe. Wybierz NOWA LISTA z pola Listy niestandardowe:.
 5. Wpisz elementy w żądanej niestandardowej kolejności w polu Lista wpisów:. W naszym przykładzie chcemy posortować nasze dane według rozmiaru koszulki od najmniejszej do największej, więc będziemy pisać Małe, Średnie, Duże i X-Duże, naciskając klawisz Enter na klawiaturze po każdym elemencie.
  Okno dialogowe Listy niestandardowe
 6. Kliknij Dodaj, aby zapisać nową kolejność sortowania. Nowa lista zostanie dodana do pola Listy niestandardowe:. Upewnij się, że nowa lista jest zaznaczona, a następnie kliknij OK.
  Kliknij OK
 7. Okno dialogowe Listy niestandardowe zostanie zamknięte. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Sortowanie, aby przeprowadzić sortowanie niestandardowe.
  Kliknij OK
 8. Arkusz zostanie posortowany według niestandardowej kolejności. W naszym przykładzie arkusz roboczy jest teraz uporządkowany według rozmiaru koszulki od najmniejszej do największej.
  Arkusz został teraz posortowany według naszych niestandardowych kryteriów.

Poziomy sortowania

Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad sposobem sortowania danych, możesz dodać wiele poziomów do dowolnego sortowania. Umożliwia to sortowanie danych według więcej niż jednej kolumny.

Aby dodać poziom:

W naszym przykładzie poniżej posortujemy arkusz według rozmiaru koszulki (kolumna D), a następnie według Homeroom # (kolumna A).

 1. Wybierz komórkę w kolumnie, którą chcesz posortować. W naszym przykładzie wybieramy komórkę A2.
  Wybierz komórki
 2. Kliknij kartę Dane, a następnie wybierz polecenie Sortuj.
  Przycisk Sortuj na karcie Dane
 3. Pojawi się okno dialogowe Sortowanie. Wybierz pierwszą kolumnę, którą chcesz posortować. W tym przykładzie posortujemy według rozmiaru koszulki (kolumna D) z niestandardową listą, którą wcześniej utworzyliśmy dla pola Zamówienie.
 4. Kliknij Dodaj poziom, aby dodać kolejną kolumnę do sortowania.
  Okno dialogowe Sortuj
 5. Wybierz następną kolumnę, którą chcesz posortować, a następnie kliknij OK. W naszym przykładzie posortujemy według Homeroom # (kolumna A).
  Okno dialogowe Sortuj
 6. Arkusz zostanie posortowany zgodnie z wybraną kolejnością. W naszym przykładzie zamówienia są sortowane według rozmiaru koszulki. W obrębie każdej grupy rozmiarów koszulek uczniowie są sortowani według numeru sali, do której są przypisani.
  Sortowanie wielopoziomowe jest stosowane do arkusza roboczego

Jeśli chcesz zmienić kolejność sortowania wielopoziomowego, łatwo jest kontrolować, która kolumna jest sortowana jako pierwsza. Po prostu wybierz żądaną kolumnę, a następnie kliknij strzałkę Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby dostosować jej priorytet.

Przesuń poziomy w górę lub w dół

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Kliknij kartę Challenge w lewym dolnym rogu skoroszytu.
 3. W tabeli głównej utwórz niestandardowe sortowanie, które dokona sortowania według Grade od najmniejszej do największej, a następnie według Camper Name od A do Z.
 4. Utwórz sortowanie dla sekcji Additional Information. Sortuj według Counselor (kolumna H) od A do Z.
 5. Po zakończeniu skoroszyt powinien wyglądać następująco:

  Wyzwanie sortowania

/en/tr_pl-excel/filtrowanie-danych/content/