Excel (Polski): Filtrowanie danych

Lesson 20: Filtrowanie danych

/en/tr_pl-excel/sortowanie-danych/content/

Wprowadzenie

Jeśli arkusz zawiera dużo treści, szybkie znalezienie informacji może być trudne. Za pomocą filtrów można zawęzić dane w arkuszu, umożliwiając przeglądanie tylko potrzebnych informacji.

Opcjonalnie: Pobierz nasz skoroszyt ćwiczeń.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o filtrowaniu danych w programie Excel.

Aby filtrować dane:

W naszym przykładzie zastosujemy filtr do arkusza dziennik urządzeń, aby wyświetlić tylko laptopy i projektory, które zostały wyrejestrowane.

 1. Aby filtrowanie działało poprawnie, arkusz powinien zawierać wiersz nagłówka, który służy do identyfikacji nazwy każdej kolumny. W naszym przykładzie arkusz roboczy jest podzielony na różne kolumny, które identyfikowane są przez komórki nagłówka w wierszu 1: numer identyfikacyjny, typ, szczegóły urządzenia i tak dalej.
  Wiersz nagłówka w arkuszu kalkulacyjnym
 2. Wybierz kartę Dane, a następnie kliknij polecenie Filtruj.
  Przycisk Filtruj na karcie Dane
 3. Rozwijana strzałka pojawi się w komórce nagłówka dla każdej kolumny.
 4. Kliknij rozwijaną strzałkę  kolumny, którą chcesz filtrować. W naszym przykładzie przefiltrujemy kolumnę B, aby wyświetlić tylko niektóre rodzaje urządzeń.
  Strzałki rozwijane w wierszu nagłówka
 5. Pojawi się menu Filtr.
 6. Odznacz pole obok Wybierz wszystko, aby szybko odznaczyć wszystkie dane.
  Rozwijane menu do sortowania i filtrowania
 7. Zaznacz pola wyboru obok danych, które chcesz filtrować, a następnie kliknij OK. W tym przykładzie wybierzemy Laptop i Projektor, aby wyświetlić tylko te typy urządzeń.
  Wybieranie kategorii filtrów
 8. Dane zostaną przefiltrowane, tymczasowo ukrywając treści, które nie spełniają kryteriów. W naszym przykładzie widoczne są tylko laptopy i projektory.
  Arkusz jest teraz filtrowany

Opcje filtrowania można również uzyskać za pomocą polecenia Sortuj i filtruj na karcie Narzędzia główne.

Menu Filtr na karcie Strona główna

Aby zastosować wiele filtrów:

Filtry kumulują się, co oznacza, że możesz zastosować wiele filtrów, aby zawęzić wyniki. W tym przykładzie już przefiltrowaliśmy nasz arkusz roboczy, aby wyświetlić laptopy i projektory, i chcielibyśmy go zawęzić, aby wyświetlał tylko laptopy i projektory, które zostały wyrejestrowane w sierpniu.

 1. Kliknij rozwijaną strzałkę kolumny, którą chcesz filtrować. W tym przykładzie dodamy filtr do kolumny D, aby wyświetlić informacje według daty.
  Strzałki rozwijane w wierszu nagłówka
 2. Pojawi się menu Filtr.
 3. Zaznacz lub odznacz pola wyboru w zależności od danych, które chcesz filtrować, a następnie kliknij OK. W naszym przykładzie odznaczymy wszystko oprócz sierpnia.
  Rozwijane menu do sortowania i filtrowania
 4. Nowy filtr zostanie zastosowany. W naszym przykładzie arkusz roboczy jest teraz filtrowany, aby pokazać tylko laptopy i projektory, które zostały wyrejestrowane w sierpniu.
  Arkusz ma teraz dwa filtry

Aby wyczyścić filtr:

Po zastosowaniu filtra możesz chcieć usunąć - lub wyczyścić - go z arkusza, aby móc filtrować zawartość na różne sposoby.

 1. Kliknij rozwijaną strzałkę filtru, który chcesz wyczyścić. W naszym przykładzie wyczyścimy filtr w kolumnie D.
  Przycisk rozwijany dla filtra zastosowanego w tej kolumnie
 2. Pojawi się menu Filtr.
 3. Wybierz Wyczyść filtr z [NAZWA KOLUMNY] z menu Filtr. W naszym przykładzie wybieramy Wyczyść filtr z „Wyrejestrowano”.
  Opcja menu Wyczyść filtr
 4. Filtr zostanie wyczyszczony z kolumny. Poprzednio ukryte dane zostaną wyświetlone.
  Filtr został wyczyszczony

Aby usunąć wszystkie filtry z arkusza roboczego, kliknij polecenie Filtruj na karcie Dane.

Przycisk Filtruj na karcie Dane

Zaawansowane filtrowanie

Jeśli potrzebujesz wykorzystać filtrowanie dla specyficznego przypadku, podstawowe filtrowanie może okazać się niewystarczające. Na szczęście Excel dostarcza wiele zaawansowanych narzędzi do filtrowania, w tym wyszukiwanie, tekst, data i filtrowanie liczb, co może zawęzić uzyskane wyniki, aby pomóc Ci znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz.

Aby filtrować za pomocą wyszukiwania:

Excel umożliwia wyszukiwanie danych zawierających dokładną frazę, liczbę, datę i wiele innych. W naszym przykładzie użyjemy tej funkcji do wyświetlenia w naszym dzienniku urządzeń tylko produktów marki Saris.

 1. Wybierz kartę Dane, a następnie kliknij polecenie Filtruj. Rozwijana strzałka pojawi się w komórce nagłówka dla każdej kolumny. Uwaga: jeśli do arkusza dodałeś już filtry, możesz pominąć ten krok.
 2. Kliknij rozwijaną strzałkę kolumny, którą chcesz filtrować. W naszym przykładzie przefiltrujemy kolumnę C.
  Strzałki rozwijane w wierszu nagłówka
 3. Pojawi się menu Filtr. Wpisz wyszukiwane hasło w polu wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania pojawią się automatycznie pod polem Filtry tekstu podczas pisania. W naszym przykładzie wpiszemy saris, aby znaleźć wszelki sprzęt marki Saris. Po zakończeniu kliknij przycisk OK.
  Stosowanie filtra wyszukiwania
 4. Arkusz zostanie przefiltrowany zgodnie z wyszukiwanym hasłem. W naszym przykładzie arkusz jest teraz filtrowany, aby wyświetlać tylko sprzęt marki Saris.
  Filtr wyszukiwania został zastosowany do arkusza

Aby użyć zaawansowanych filtrów tekstowych:

Zaawansowanych filtrów tekstowych można używać do wyświetlania bardziej szczegółowych informacji, takich jak komórki zawierające określoną liczbę znaków lub dane, które wykluczają określone słowo lub liczbę. W naszym przykładzie chcielibyśmy wykluczyć każdy element zawierający słowo laptop.

 1. Wybierz kartę Dane, a następnie kliknij polecenie Filtruj. Rozwijana strzałka pojawi się w komórce nagłówka dla każdej kolumny. Uwaga: jeśli do arkusza dodałeś już filtry, możesz pominąć ten krok.
 2. Kliknij  rozwijaną strzałkę kolumny, którą chcesz filtrować. W naszym przykładzie przefiltrujemy kolumnę C.
  Strzałki rozwijane w wierszu nagłówka
 3. Pojawi się menu Filtr. Najedź kursorem myszy na filtry tekstowe, a następnie wybierz żądany filtr tekstowy z rozwijanego menu. W naszym przykładzie wybierzemy opcję Nie zawiera..., aby wyświetlić dane, które nie zawierają określonego tekstu.
  Dodanie niestandardowego filtra w menu rozwijanym
 4. Pojawi się okno dialogowe Autofiltr niestandardowy. Wpisz żądany tekst po prawej stronie filtra, a następnie kliknij OK. W naszym przykładzie wpiszemy laptop, aby wykluczyć wszelkie elementy zawierające to słowo.
  Okno dialogowe niestandardowego filtra
 5. Dane zostaną przefiltrowane przez wybrany filtr tekstowy. W naszym przykładzie arkusz wyświetla teraz elementy, które nie zawierają słowa laptop.
  Filtr niestandardowy został zastosowany do arkusza

Aby użyć zaawansowanych filtrów liczb:

Zaawansowane filtry liczb pozwalają na manipulowanie danymi numerycznymi na różne sposoby. W tym przykładzie wyświetlimy tylko niektóre rodzaje urządzeń na podstawie zakresu numerów identyfikacyjnych.

 1. Wybierz kartę Dane na Wstążce, a następnie kliknij polecenie Filtruj. Rozwijana strzałka pojawi się w komórce nagłówka dla każdej kolumny. Uwaga: jeśli do arkusza dodałeś już filtry, możesz pominąć ten krok.
 2. Kliknij rozwijaną strzałkę kolumny, którą chcesz filtrować. W naszym przykładzie przefiltrujemy kolumnę A, aby wyświetlić tylko określony zakres numerów identyfikacyjnych.
  Strzałki rozwijane w wierszu nagłówka
 3. Pojawi się menu Filtr. Najedź kursorem myszy na Filtry liczb, a następnie wybierz żądany filtr liczb z rozwijanego menu. W naszym przykładzie wybieramy opcję Między, aby wyświetlić numery identyfikacyjne z określonego zakresu numerów.
  Dodanie filtra liczbowego w menu rozwijanym
 4. Pojawi się okno dialogowe Autofiltr niestandardowy. Wprowadź żądane liczby po prawej stronie każdego filtra, a następnie kliknij OK. W naszym przykładzie chcemy filtrować według numerów ID większych lub równych 3000, ale mniejszych lub równych 6000, które będą wyświetlać numery ID w zakresie 3000-6000.
  Okno dialogowe filtru liczb
 5. Dane zostaną przefiltrowane przez wybrany filtr liczbowy. W naszym przykładzie widoczne są tylko przedmioty o numerze identyfikacyjnym od 3000 do 6000.
  Filtr liczb został zastosowany do arkusza

Aby użyć zaawansowanych filtrów dat:

Zaawansowanych filtrów dat można używać do wyświetlania informacji z określonego przedziału czasowego, na przykład z zeszłego roku, następnego kwartału lub między dwiema datami. W tym przykładzie użyjemy zaawansowanych filtrów dat, aby wyświetlić tylko urządzenia, które zostały wyrejestrowane między 15 lipca a 15 sierpnia.

 1. Wybierz kartę Dane, a następnie kliknij polecenie Filtruj. Rozwijana strzałka pojawi się w komórce nagłówka dla każdej kolumny. Uwaga: jeśli do arkusza dodałeś już filtry, możesz pominąć ten krok.
 2. Kliknij rozwijaną strzałkę  kolumny, którą chcesz filtrować. W naszym przykładzie przefiltrujemy kolumnę D, aby wyświetlić tylko określony zakres dat.
  Strzałki rozwijane w wierszu nagłówka
 3. Pojawi się menu Filtr. Najedź kursorem na Filtry daty, a następnie wybierz żądany filtr daty z rozwijanego menu. W naszym przykładzie wybieramy opcję Między... aby zobaczyć sprzęt, który został wyrejestrowany między 15 lipca a 15 sierpnia.
  Dodanie filtra daty w menu rozwijanym
 4. Pojawi się okno dialogowe Autofiltr niestandardowy. Wprowadź żądane daty po prawej stronie każdego filtra, a następnie kliknij OK. W naszym przykładzie chcemy użyć filtra dla daty równej lub następującej po 15 lipca 2015 roku, a daty równej lub występującej przed 15 sierpnia 2015, który będzie wyświetlać zakres między tymi datami.
  Okno dialogowe filtru daty
 5. Arkusz zostanie przefiltrowany według wybranego filtra dat. W naszym przykładzie możemy teraz zobaczyć, które przedmioty zostały wyrejestrowane między 15 lipca a 15 sierpnia.
  Filtr daty został zastosowany do arkusza

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Kliknij kartę Challenge w lewym dolnym rogu skoroszytu.
 3. Zastosuj filtr, aby wyświetlić tylko Electronics i Instrument.
 4. Użyj funkcji wyszukiwania, aby odfiltrować item description zawierające słowo Sansei. Po wykonaniu tej czynności powinno się wyświetlić sześć rekordów.
 5. Wyczyść filtr Item Description.
 6. Korzystając z filtra liczb, wyświetl kwoty pożyczek większe lub równe 100$.
 7. Filtruj, aby wyświetlić tylko elementy, które mają deadline w 2016 r.
 8. Po zakończeniu skoroszyt powinien wyglądać następująco:


  Filtrowanie Wyzwanie

/en/tr_pl-excel/grupowanie-i-sumy-czciowe/content/