Excel (Polski): Rozpoczęcie pracy w Excelu

Lesson 1: Rozpoczęcie pracy w Excelu

Wprowadzenie

Excel to program do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, który pozwala przechowywać, porządkować i analizować informacje. Chociaż mogłoby się wydawać, że Excel używany jest wyłącznie przez wybrane osoby do przetwarzania skomplikowanych danych, każdy może nauczyć się korzystać z zaawansowanych funkcji programu. Niezależnie od tego, czy zarządzasz budżetem, prowadzisz dziennik szkoleń, czy tworzysz fakturę, Excel ułatwia pracę z różnymi typami danych.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o programie Excel.

O tym samouczku

Procedury zawarte w tym samouczku działają we wszystkich najnowszych wersjach programu Microsoft Excel, do których zaliczyć można Excel 2019, Excel 2016 i Office 365. Wersje te są do siebie podobne, jednak mogą występować pewnie niewielkie różnice. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji programu, być może będziesz musiał odnieść się do naszych innych samouczków dotyczących programu Excel.

Ekran startowy programu Excel

Kiedy po raz pierwszy otworzysz program Excel, pojawi się ekran startowy programu Excel. Z tego miejsca będziesz mógł utworzyć nowy skoroszyt, wybrać szablon i uzyskać dostęp do ostatnio edytowanych skoroszytów.

 • Na ekranie startowym programu Excel zlokalizuj i wybierz Pusty skoroszyt, aby uzyskać dostęp do interfejsu programu Excel.
  Ekran startowy programu Excel

Części okna Excela

Niektóre części okna Excela (np. Wstążka i paski przewijania) są standardowe tak jak w innych programach Microsoftu. Istnieją także funkcje bardziej specyficzne dla arkuszy kalkulacyjnych, takie jak pasek formuły, pole nazwy i karty arkusza roboczego.

Kliknij przyciski znajdujące się na interaktywnej grafice poniżej, aby zapoznać się z częściami interfejsu Excela.

zakończono edycję hotspotów


Praca ze środowiskiem Excel

Na wstążce i pasku narzędzi szybkiego dostępu znajdziesz polecenia do wykonywania standardowych zadań w programie Excel. Widok Backstage (kliknij zakładkę "Plik") udostępnia różne opcje zapisywania, otwierania pliku, drukowania i udostępniania dokumentu.

Wstążka

Excel wykorzystuje system wstążki z zakładkami zamiast tradycyjnego menu. Wstążka zawiera wiele kart, z których każda posiada kilka grup poleceń. Będziesz wykorzystywać karty do wykonywania standardowych zadań w programie Excel.

 • Każda karta posiada jedną lub więcej grup.
  Grupy na wstążce
 • Niektóre grupy posiadają strzałkę, którą możesz kliknąć, aby uzyskać więcej opcji.
  Niektóre grupy mają menu zawierające więcej opcji
 • Kliknij daną kartę, aby zobaczyć więcej poleceń.
  Zakładki na wstążce
 • Możesz dostosować sposób wyświetlania wstążki za pomocą opcji wyświetlania wstążki.
  Menu Opcje wyświetlania wstążki

Niektóre programy, takie jak Adobe Acrobat Reader, mogą instalować dodatkowe karty na Wstążce. Karty te nazywane są dodatkami.

Zmiana opcji wyświetlania wstążki:

Wstążka została zaprojektowana w taki sposób, aby reagowała na bieżące zadania wykonywane przez użytkownika. Jeśli okaże się, że zajmuje ona za dużo miejsca na ekranie, możesz ją zminimalizować. Kliknij strzałkę Opcje wyświetlania wstążki w prawym górnym rogu wstążki, aby wyświetlić rozwijane menu.

Menu Opcje wyświetlania wstążki

Istnieją trzy tryby w menu Opcje wyświetlania wstążki:

 • Automatyczne ukrywanie wstążki: Automatyczne ukrywanie wyświetla skoroszyt w trybie pełnoekranowym i całkowicie ukrywa wstążkę. Aby wyświetlić wstążkę, kliknij polecenie Rozwiń wstążkę u góry ekranu.
  Automatyczne ukrywanie wstążki
 • Pokaż karty: Ta opcja ukrywa wszystkie grupy poleceń, gdy nie są używane, jednocześnie pozostawiając karty widoczne. Aby wyświetlić Wstążkę, po prostu kliknij wybraną kartę.
  Ustawienie Pokaż karty
 • Pokaż karty i polecenia: Ta opcja maksymalizuje wstążkę. Wszystkie karty i polecenia będą widoczne. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona, gdy otwierasz program Excel po raz pierwszy.

Pasek narzędzi szybkiego dostępu

Pasek narzędzi Szybki dostęp umieszczony jest tuż nad wstążką i umożliwia dostęp do standardowych poleceń bez względu na wybraną kartę. Domyślnie zawiera polecenia Zapisz, Cofnij i Powtórz. Możesz dodać inne polecenia w zależności od preferencji.

Dodawanie polecenia do paska narzędzi szybkiego dostępu:

 1. Kliknij rozwijaną strzałkę po prawej stronie paska narzędzi szybkiego dostępu.
 2. Z rozwijanego menu wybierz polecenie, które chcesz dodać. Aby wybrać spośród dodatkowych poleceń, kliknij Więcej poleceń.
  Menu Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp
 3. Polecenie zostanie dodane do paska narzędzi szybkiego dostępu.
  Nowe polecenie na pasku narzędzi Szybki dostęp

Jak korzystać z Powiedz mi:

Pole Powiedz mi działa jak pasek wyszukiwania, aby pomóc Ci szybko znaleźć narzędzia lub polecenia, których chcesz użyć.

Pole Powiedz mi na wstążce
 1. Wpisz swoimi słowami, co chcesz zrobić.
  Wpisz szukaną frazę w polu Powiedz mi
 2. Wyniki wyświetlą kilka powiązanych opcji. Kliknij, aby wybrać jedną z dostępnych opcji.
  Wyniki z paska Tell me

Widoki arkusza

Excel posiada wiele opcji widoku, które zmieniają sposób wyświetlania skoroszytu. Widoki te mogą być przydatne do różnych zadań, zwłaszcza jeśli planujesz wydrukować arkusz kalkulacyjny. Aby zmienić widoki arkusza roboczego, zlokalizuj polecenia w prawym dolnym rogu okna programu Excel i wybierz Widok normalny, Widok układu strony lub Widok podziału stron.

Polecenia widoku arkusza roboczego
 • Widok normalny jest widokiem domyślnym dla wszystkich arkuszy w programie Excel.
  Normalny widok
 • Widok układu strony wyświetla, jak będą wyglądały arkusze robocze po wydrukowaniu. W tym widoku możesz także dodać nagłówki i stopki.
  Widok układu strony
 • Widok podziału strony pozwala zmienić lokalizację podziału strony, co jest szczególnie przydatne przy drukowaniu dużej ilości danych z Excela.
  Widok podziału strony

Widok Backstage

Widok Backstage (ang. "za kulisami") zapewnia różne opcje zapisywania, otwierania pliku, drukowania i udostępniania skoroszytów.

Aby uzyskać dostęp do widoku Backstage:

 1. Kliknij kartę Plik na Wstążce. Pojawi się widok Backstage.
  Kliknij Plik na Wstążce, aby przejść do widoku Za kulisami.

Kliknij przyciski na interaktywnej grafice poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat widoku Backstage.

Widok za kulisami.
 

Wyzwanie!

 1. Otwórz program Excel.
 2. Kliknij Pusty skoroszyt, aby utworzyć nowy arkusz kalkulacyjny.
 3. Zmień opcje wyświetlania wstążki na Pokaż karty.
 4. Korzystając z paska narzędzi Dostosuj szybki dostęp, dodaj polecenie Nowy, Szybki wydruk i Pisownię.
 5. Na pasku Powiedz mi wpisz słowo Kolor. Najedź kursorem na Kolor wypełnienia i wybierz żółty. Spowoduje to wypełnienie komórek żółtym kolorem.
 6. Zmień widok arkusza roboczego na opcję Układ strony.
 7. Po zakończeniu ekran powinien wyglądać następująco:
  Zapoznanie się z wyzwaniem programu Excel
 8. Zmień opcje wyświetlania wstążki z powrotem na Pokaż karty i polecenia.
 9. Zamknij program Excel i nie zapisuj zmian.

/en/tr_pl-excel/usuga-onedrive/content/