Excel (Polski): Czym są style odniesienia?

Lesson 32: Czym są style odniesienia?

/en/tr_pl-excel/nowe-funkcje-w-pakiecie-office-2019/content/

Czym są style odniesienia?

Każdy arkusz kalkulacyjny Excel zawiera wiersze i kolumny. Zazwyczaj kolumny są oznaczone literami (A, B, C), natomiast wiersze są oznaczone liczbami (1, 2, 3). W programie Excel znane jest to jako styl odniesienia A1. Niektórzy jednak wolą zastosować inną metodę, w której kolumny również  są identyfikowane za pomocą liczb. Jest to znane jako styl odniesienia R1C1.

W poniższym przykładzie obraz po lewej stronie posiada numer nad każdą kolumną, co oznacza, że używa stylu odniesienia R1C1. Obraz po prawej używa stylu odniesienia A1.

R1C1 vs A1 reference style comparison

Podczas gdy styl odniesienia R1C1 jest pomocny w określonych sytuacjach, prawdopodobnie będziesz używać stylu odniesienia A1 przez większość czasu. W tym samouczku zostanie użyty styl odniesienia A1. Jeśli obecnie używasz stylu odniesienia R1C1, musisz go wyłączyć.

Aby wyłączyć styl odniesienia R1C1:

  1. Kliknij kartę Plik, aby uzyskać dostęp do widoku Backstage.
    Kliknij Plik na Wstążce, aby przejść do widoku Za kulisami.
  2. Kliknij Opcje.
    Zrzut ekranu programu Excel 2013
  3. Pojawi się okno dialogowe Opcje programu Excel. Kliknij Formuły po lewej stronie okna dialogowego.


    navigating to Formulas settings
  4. Odznacz pole obok stylu odniesienia R1C1, a następnie kliknij OK. Excel będzie teraz używał stylu odniesienia A1.

/en/tr_pl-excel/inteligentne-usugi-w-pakiecie-office/content/