Компьютерде иштөө негиздери: Файл кеңейтүүнү түшүнүү (Extensions)

Lesson 4: Файл кеңейтүүнү түшүнүү (Extensions)

/en/tr_ky-basic-computer-skills/-undo/content/

Файл кеңейтүүнү түшүнүү

Компьютериңизде ар түрдүү файлдар бар жана ар бир файлдын өзүнүн файл кеңейтүүс бар. Файл кеңейтүү - бул үч же төрт тамгадан турган, файлдын аталышынан кийинки чекиттен кийин турган идетификатор. Бул узартууну бир делосуна жана аны пайдалануунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып. Бул кеңейтүүлөр файлдын мүнөздөмөсү жана колдонулушу тууралуу айтып берет. Бул сабакта биз, кээ бир кеңейтүү фалдардын мисалдарын жана файл кеңейтүүнүн түрлөрүн карап чыгабыз.

Файл кеңейтүүнүн мисалдары

  • JPEG файлы .jpg же .jpeg кеңейтүүсүн колдонот (мисалы,: сүрөт.jpg)
  • Word документти .docx кеңейтүүсүн, же эски версияларда .doc колдонот (мисалы, CoverLetter.docx).
  • MP3 аудио файл болсо .mp3 кеңейтүүсүн (мисалы, rhyme_rap.mp3) колдонот.
  • Excel электрондук жадыбал .xlsx же эски варианттарда .xls кеңейтүүсүн (мисалы, budget.xls) колдонот.

Жашырылган файл кеңейтүүчүлөр

Кээ бир операциялык тутумдар файл кеңейтүүлөрдүбашаламандыкты азайтуу үчүн жашырат. Жашырылган кеңейтүү файлдарын ачып көрсөтсө болот. Төмөнкү файл шилтемелерин таптап көрүп Windows жана OS X тутумдарында файл кеңейтүүлөрү кантип ачылаарын көрүңүз.

Ошондой эле, файлдын сүрөтчөсүн карап туруп файлдын түрүн айта аласыз. Мисалы, Word документи бурчунда W тамгасы бар, Excel электрондук жадыбалдын бурчунда X тамгасы бар.

Файл кеңейтүүлөрү коспьютериңизге файлды ачып жатканда аны кайсы программа менен ачууну айтат. Кээде сиз башка программа аркылуу ал файлды ачууну каалашыңыз мүмкүн .

/en/tr_ky-basic-computer-skills/-downloading/content/