Χάρτες Google: Λήψη οδηγιών με τους Χάρτες Google (Getting Directions)

Lesson 3: Λήψη οδηγιών με τους Χάρτες Google (Getting Directions)

/en/tr_el-google-maps/-google-using-google-maps/content/

Λήψη οδηγιών με τους Χάρτες Google

Πηγαίνετε σε κάποιο νέο μέρος για πρώτη φορά; Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες Google για γρήγορες και εύκολες οδηγίες. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε πώς.

Εάν διαθέτετε ένα smartphone, μπορείτε να λάβετε δωρεάν οδηγίες για κάθε στροφή που θα κάνετε με την εφαρμογή Χάρτες Google. Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα.

/en/tr_el-google-maps/-google-3-things/content/