Excel (Polski): Komentarze i współautorstwo

Lesson 25: Komentarze i współautorstwo

/en/tr_pl-excel/formatowanie-warunkowe/content/

Wprowadzenie

Pracując w Excelu, może się zdarzyć, że będziesz potrzebował pomocy. Excel oferuje dwie zaawansowane funkcje, które pozwalają pracować z innymi osobami w tym samym arkuszu kalkulacyjnym: komentarze i współautorstwo.

Opcjonalnie: Pobierz nasz skoroszyt ćwiczeń.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o komentarzach i współautorstwie.

Funkcja Śledź zmiany może być również pomocna w przeglądaniu zmian przed ich trwałym wprowadzeniem. Opcja ta jest nadal dostępna w Office 365, jednak obecnie jest domyślnie ukryta. Możesz dowiedzieć się więcej o śledzeniu zmian w naszej lekcji z Excela 2016 tutaj.

Udostępnianie skoroszytu innym osobom

Aby inni mogli współpracować nad skoroszytem, musisz go najpierw udostępnić.

 1. Kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu.
  screenshot of the Share button in Microsoft Excel
 2. Kliknij opcję OneDrive powiązaną z kontem, aby przesłać skoroszyt.
  screenshot of selecting the OneDrive option in the Share menu
 3. Panel udostępniania pojawi się po prawej stronie ekranu. Wpisz adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić skoroszyt.
  screenshot of entering an email address in the Share pane
 4. Wybierz Może edytować z rozwijanego menu, aby umożliwić danej osobie edycję skoroszytu.
  screenshot of selecting "Can edit" from the drop-down menu in the Share menu
 5. Wpisz wiadomość, jeśli chcesz ją dołączyć, a następnie kliknij Udostępnij.
  screenshot of clicking the Share button after typing a message
 6. Współpracownicy będą teraz mogli uzyskać dostęp do skoroszytu.

Komentarze

Jednym ze sposobów współpracy nad skoroszytem jest komentowanie. Czasami możesz chcieć przekazać opinię lub zadać pytanie bez edytowania zawartości komórki. Możesz to zrobić, dodając komentarz.

Aby dodać komentarz:

 1. Wybierz komórkę, w której chcesz wyświetlić komentarz. W naszym przykładzie wybieramy komórkę D17.
  Wybór komórki E8
 2. Na karcie Recenzja kliknij polecenie Nowy komentarz.
  Kliknięcie polecenia Nowy komentarz
 3. Pojawi się pole komentarza. Wpisz swój komentarz, a następnie kliknij dowolne miejsce poza polem, aby zamknąć komentarz.
  Dodanie komentarza
 4. Komentarz zostanie dodany do komórki i będzie reprezentowany przez czerwony trójkąt w prawym górnym rogu.
  Wskaźnik komentarza
 5. Wybierz komórkę ponownie, aby wyświetlić komentarz.
  Wybierz komórkę, aby wyświetlić komentarz

Aby edytować komentarz:

 1. Wybierz komórkę zawierającą komentarz, który chcesz edytować.
 2. Na karcie Recenzja kliknij polecenie Edytuj komentarz.
  Kliknięcie polecenia Edytuj komentarz
 3. Pojawi się pole komentarza. Edytuj komentarz zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij dowolne miejsce poza polem, aby zamknąć komentarz.
  Edycja komentarza

Aby pokazać lub ukryć komentarze:

 1. Na karcie Recenzja kliknij polecenie Pokaż wszystkie komentarze, aby wyświetlić jednocześnie każdy komentarz w arkuszu.
  Kliknięcie polecenia Pokaż wszystkie komentarze
 2. Pojawią się wszystkie komentarze w arkuszu. Kliknij ponownie polecenie Pokaż wszystkie komentarze, aby je ukryć.
  Przeglądanie wszystkich komentarzy jednocześnie

Możesz także wyświetlać i ukrywać poszczególne komentarze, wybierając żądaną komórkę i klikając polecenie Pokaż / Ukryj komentarz.

Pokazywanie i ukrywanie indywidualnych komentarzy

Aby usunąć komentarz:

 1. Wybierz komórkę zawierającą komentarz, który chcesz usunąć. W naszym przykładzie wybierzemy komórkę E13.
  Wybór komórki E8
 2. Na karcie Recenzja kliknij polecenie Usuń w grupie Komentarze.
  Kliknięcie polecenia Usuń
 3. Komentarz zostanie usunięty.
  Po usunięciu komentarza

Współautorstwo

Innym narzędziem do współpracy jest współautorstwo, które umożliwia innym przeglądanie i edytowanie skoroszytu w czasie rzeczywistym. Ułatwia to i przyśpiesza współpracę nad skoroszytem ze swoim zespołem. Po udostępnieniu skoroszytu innym osobom będą mogły go współtworzyć.

Współtworzenie w czasie rzeczywistym wymaga subskrypcji Office 365.

Gdy jesteś współautorem skoroszytu, możesz zobaczyć innych w pracy, ponieważ każdy będzie miał swój unikalny kolor. Jeśli chcesz zobaczyć, kto aktualnie edytuje skoroszyt, możesz najechać myszką na działanie, aby zobaczyć nazwę użytkownika.

screenshot of hovering over a colored selection to see who is currently co-authoring a workbook

Przywracanie poprzedniej wersji

Gdy Ty lub ktokolwiek inny dokona zmian w skoroszycie, wprowadzone zmiany zostaną zapisywane automatycznie. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze zmian, zawsze możesz przywrócić poprzednią wersję.

 1. Kliknij ikonę zegara obok przycisku Udostępnij.
  screenshot of clicking the clock icon to access the Version History menu
 2. Panel historii wersji pojawi się po prawej stronie ekranu. Kliknij dwukrotnie wersję, którą chcesz przywrócić.
  screenshot of selecting a previous version to restore
 3. Po wybraniu odpowiedniej wersji kliknij Przywróć.
  screenshot of clicking the Restore button to restore a previous version
 4. Poprzednia wersja zostanie przywrócona.

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Dodaj cztery komentarze do arkusza.
 3. Usuń jeden z komentarzy.
 4. Pokaż wszystkie komentarze, używając Pokaż wszystkie komentarze.
 5. Po zakończeniu skoroszyt powinien wyglądać mniej więcej tak:
  screenshot of a worksheet with some comments added
 6. Opcjonalnie: udostępnij dokument znajomemu i eksperymentuj z różnymi funkcjami w ramach współautorstwa.

/en/tr_pl-excel/inspekcja-i-ochrona-skoroszytu/content/